Rekordår for norsk gass i 2015

Aldri før har det vært levert mer gass fra Norge til Europa.

I 2015 ble 108 milliarder standard kubikkmeter gass sendt fra norsk sokkel til kontinentet.

Langt bedre eksportinntekter enn norsk råolje i samme periode.

Les mer på:    http://www.enerwe.no/okonomi-og-finans/rekordar-for-norsk-gass-i-2015/