Naturgass Nord, nytt medlem i Energigass Norge

Energigass Norge (EGN) er en medlemsfinansiert bransjeorganisasjon som arbeider for økt og sikker anvendelse av energigassene biogass, naturgass, propan, butan og hydrogen i Norge.

Foreningen ble stiftet som Norsk Energigassforening i 26. november 2008, og skiftet navn til Energigass Norge i 2013.

Foreningen er åpen for medlemskap fra virksomheter, organisasjoner og personer som har interesser innen fagområdet energigass, dette inkluderer også brukere.

Energigass Norge er en bredt sammensatt forening, med medlemmer fra hele verdikjeden fra gassprodusent til bruker.

 

  • Biogass
  • LNG
  • Gassinstallasjon og utstyr
  • Sikkerhet og beredskap
  • Hydrogen