I Narvik utreder man DRI-verk basert på naturgass og jernmalm fra Sverige

Mineralklynge nord

Man er snart ferdig med en forstudie som avklarer forutsetningene for et DRI-verk lagt til Narvik. Fordelene er en isfri og god havn, pellets på lager og tilgang til naturgass worldwide. En av de mest interessante aspektene er muligheten for jernbanetransport for ferdigproduktet inn til kunder i Sverige. Da vil direkte redusert pellets, sammen med en betydelig fisketransport utgjøre en betydelig balansetransport ut fra Narvik!

Arbeidet med etableringen støttes av Mineralklynge Nord, som sier:

Mineralklynge Nord ser svært positivt på en etablering av et DRI-verk i Narvik.

Få lokasjoner ligger like godt til rette for en industrietablering basert på jernmalm og naturgass. I dag skipes det ut ca. 18 mill tonn jernmalm over Narvik årlig. Samtidig har LKAB begynt å ta i bruk naturgass (LNG) i sitt pelletsverk i Malmberget. Foreløpig i en fullskalatest, men vil foreta en utfasing av olje og over på naturgass hvis resultatene er tilfredsstillende.

En LNG logistikk over Narvik med investering i en større terminal, vil gjøre naturgass tilgjengelig i store kvanta i hele regionen og muliggjøre industriell bruk av gassen. Et DRI-verk vil benytte naturgass til å redusere oksygenet fra jernmalmen og gi den en større jernandel. På denne måten oppnår man bedre pris i markedet og gir kundene et produkt med stor anvendelighet.

I et miljøperspektiv gir etableringen en positiv gevinst. Man etablerer et punktutslipp i Narvik, men reduserer utslippene hos sluttkunden ved at en benytter et mer høyverdi råmateriale.

Det er også verd å nevne at i Nordland fylkes industristrategi er både mineralnæringen og satsning på naturgass til industriell bruk, særskilt nevnt som viktige satsningsområder.

Mineralklynge Nord ønsker å støtte opp under et arbeid med å få på plass et DRI-verk i Narvik, samt bidra til at flere lokasjoner for liknende etableringer kan realiseres.