Om oss

 

Naturgass Nord truck

Naturgass Nord AS har over lang tid forberedt en logistikkjede for flytende naturgass (LNG) over Narvik. Selskapets ambisjon er å forsyne kunder på Nordkalotten med naturgass som transporteres med småskala LNG-skip eller containere til Narvik havn. Deretter vil jernbanen, båt eller bil videretransportere LNG til sluttkundene.

Dette kan Naturgass Nord tilby i et samarbeid med Gasnor:

  • Bistå med konverteringsstudier og teknisk løsning hos kunde.
  • Vi kan bygge rørledning fram til kundene.
  • Vi kan monterer måle- og reguleringsstasjon hos kundene. Dette er normalt grensesnitt mot Kunde.
  • Vi forestår kontroll, testing og igangkjøring av anlegg og overleverer driftsklart anlegg for naturgass.
  • Vi kan tilby opplæring av personell som skal drifte naturgassanlegg.