Shell eide Gasnor AS satser i Narvik

Gasnor AS kjøper 49 prosent av Narvikselskapet Naturgass Nord AS. Med base i Narvik skal det bygges opp en virksomhet som dekker hele Nordkalotten med naturgass.

Selskapene har i ett år samarbeidet om leveranser av LNG (flytende naturgass) til det svenske malmselskapet LKAB sin fullskala-test i pelletsverket i Malmberget i Norrbotten.

Gasnor AS og Naturgass Nord AS utfyller hverandre på en god måte. Gasskompetanse og tilgang til verdensmarkedet møter en organisert lokal aktør med vilje og nettverk til satsning på å utvikle et nytt marked innen naturgass.

I tillegg er Narvik godt plassert geografisk som et naturlig fremtidig knutepunkt for en logistikk som kan forsyne hele Nordkalotten med naturgass.

  • Vårt mål er distribusjon og salg av naturgass/LNG over Narvik. Forholdene ligger naturlig til rette her, vårt konkurransefortrinn er logistikken, helårshavn og jernbane. Det har lenge vært arbeidet for å videreforedle svensk malm i Norge. Vi håper at malmen snart vil møte norsk gass i Narvik – og at vi får en reindustrialisering i regionen, sier Hans Ola Pedersen, daglig leder i Naturgass Nord AS.
  • Det er naturlig å utvikle Narvik som utgangspunkt for naturgassleveranser for hele Nordkalotten. I Narvik er det aktuelt med større LNG-terminal, og herfra videretransport til Norrbotten skje med bil og jernbane, sier markedssjef Svein Sund i Gasnor.

Eier i Naturgass Nord AS er ForteNarvik, et Narvikbasert investeringsselskap som jobber for økonomisk vekst i regionen.

Adm. direktør i ForteNarvik, Roger Bergersen, sier at Gasnors inntreden er en viktig milepæl for Naturgass Nord og gir et løft for den videre satsningen.

  • Her i regionen har vi via Naturgass Nord over flere år forberedt oss på distribusjon, markedsføring og salg av naturgass som energikilde. Til større virksomheter og i småskala. Et partnerskap med Gasnor gir oss industriell kompetanse, tilgang på gass og løfteevne. Dette er viktig dag for transport-knutepunktet Narvik, sier Roger Bergersen.

Fakta:

Gasnor AS kjøper, produserer og selger naturgass til sluttkunder. Gasnor har hovedkontor i Haugesund, er et heleid datterselskap av verdens største LNG aktør, Shell – og omsetter for i underkant av en milliard årlig.

Gasnor har utviklet det norske naturgassmarkedet siden 1994 og har banet vei for andre gasselskap i Norge.

Adm. direktør: Eilef Stange.

Naturgass Nord AS har over lang tid forberedt en logistikkjede for flytende naturgass (LNG) over Narvik. Selskapets ambisjon er å forsyne kunder på Nordkalotten med naturgass som transporteres med småskala LNG-skip eller containere til Narvik havn. Deretter vil jernbanen, båt eller bil videretransportere LNG til sluttkundene.

Selskapets eier er ForteNarvik.

Daglig leder: Hans Ola Pedersen.

ForteNarvik er en stiftelse etablert av Sparebanken Narvik, med hovedformål: Å bidra til vekst i Narvikregionen. Tilleggende fondselskap er eier og medeier i 12 ulike virksomheter, de fleste innen teknologi og reiseliv.

Adm. direktør: Roger Bergersen

Ytterligere opplysninger:

Kontaktperson Gasnor: Svein Sund – markedssjef, tlf. 934 38 918.

Kontaktperson Naturgass Nord: Hans Ola Pedersen – daglig leder. Tlf. 908 09478.

Kontaktperson ForteNarvik: Roger Bergersen – adm. dir., tlf. 907 33520.